ARBETSPROCESSAtt strunta i processen kan likställas med att strunta i resultatet.

Alla moment i vår arbetsprocess påverkar den slutgiltiga produkten. Ta del av en förenklad version över hur vi jobbar.

1.

3.

5.

7.

UPPSTARTSMÖTE

Vi börjar med ett uppstartsmöte. Här går vi efter devisen  ”två öron, en mun”. Vi lyssnar i första hand in dig som uppdragsgivare för att få koll på ditt företags verksamhet, vilka förväntningar och behov som finns, hur företaget ska uppfattas och vad som är vårt uppdrag. 

IDÉ & SKISS

En analog och enormt betydelsefull fas. Med papper och penna tar vi fram en stor mängd idéer som relativt snabbt skissas ned. Skisser kan beskrivas som kommunikations-verktyg, för att kommunicera idéer både med sig själv och andra. Skisserna fungerar som små frön, de är eventuellt början till något större men handlar aldrig om att vara perfekta.   

BESLUT & PRESENTATION

Utvärderingen leder till ett slutgiltigt förslag vilket korrigeras och finslipas in i minsta detalj. Vi paketerar, presenterar och motiverar de val vi gjort under processens gång. Ofta visualiserar vi resultatet så verklighetstroget som möjligt, i så kallade mock ups, för att du som kund ska få en så representativ bild som möjligt av det. 

UPPFÖLJNING

Vi följer alltid upp våra uppdrag för att få en känsla för om allt fungerar enligt förväntan. Nya behov av grafisk design har en tendens att uppstå med tiden, behov som vi gärna hjälper till att lösa. 

2.

4.

6.

RESEARCH

Innan tankar på formgivning och design tar fart gås en fas av research igenom. Här tittar vi på aktuell bransch och undersöker visuella referenser. Researchen är viktig, både inspirationsmässigt men också när det kommer till att kunna formge något som särskiljer sig och är unikt. 

FÖRSLAG & UTVÄRDERING

Nu tas de bästa förslagen från skissfasen vidare och blir ofta mer digitala än analoga. Fokus är vidareutveckling, förfining och lite mer detaljerad bearbetning. Förslagen utvärderas med syfte att bestämma vilket som ska gå hela vägen in i mål. Primärt är att resultatet löser de behov som uppdraget har sin utgångspunkt i. 

LEVERANS

Nu är det dags för leverans och överlämning. Beroende på uppdrag kan innehållet i leveransen variera. Det kan handla om överenskomna digitala filformat eller en låda med rykande färska trycksaker som får packas upp. Oavsett är känslan densamma som på julafton. 

UNGEFÄR SÅ JOBBAR VI.

VILL DU VETA MER?