UPPDRAGGrafisk design handlar inte om fint eller fult, det handlar om att lösa problem. Framgångsrik grafisk design informerar, strukturerar, tydliggör, väcker känslor och skapar igenkänning. Ta del av några exempel där vi varit med och gjort skillnad.

Gyldendal


Vi blev väldigt glada när det Norska förlaget Gyldendal hörde av sig till oss och bad om 350 pedagogiska illustrationer till deras lärplattform Skolestudio.


Skolestudio är Gyldendals digitala lärmiljö och illustrationernas syfte är att visualisera ett engelskt ord eller uttryck. De fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel i form av ordkort där orden blir satta i en kontext vilket gör det enklare i de fall då inlärningen kan vara en utmaning. www.gyldendal.noDansinitiativet


Dansinitiativet i Luleå är en fri scen för dans och cirkus. Hos dem kan du upptäcka nyskapad scenkonst, oavsett om du är barn eller vuxen. Vi har formgett deras nya grafiska identitet, tagit fram en grafisk manual och byggt deras nya hemsida. Vårt uppdrag handlade i ursprungsskedet om att hitta färg, form och typsnitt som tydligt speglar känslan av Dansinitiativet. Inspiration tog vi från scenrummet, vad som händer på scenen i form av rörelser och ljus. Vi sammanfattade den nya grafiska identiteten i en grafisk manual  - ett användbart verktyg för att Dansinitiativet själva ska kunna jobba med sin visuella kommunikation på ett enkelt sätt. Resultatet blev färgsprakande och rymmer många känslor på en och samma gång. Men framförallt talar de nu samma visuella språk i alla sina kanaler.


Det här var ett fantastiskt roligt arbete där vi också fick möjligheten att jobba tillsammans med Hanna Kangassalo som projektlett och tagit fram allt textinnehåll till webben. www.dansinitiativet.seNoah - Lokal mat


Vi har haft förmånen att få samarbeta med Noah, en digital gårdsbutik som emellanåt dyker upp som popupbutik. Noah säljer enbart närproducerade produkter. På så sätt kan de garantera produktens ursprung och bidra till korta leveranskedjor genom befintliga logistiknät. Ett fantastiskt sätt att värna om våra lokala producenter. 


För Noah har vi gjort copy, layout och formgivit foldrar som följer med i veckopåsarna. Vi har arbetat med skyltning till popupbutiken, skapat content till sociala medier, samt kompletterat deras grafiska identitet med illustrationer. 


www.shop.noah-food.seDanskonsulent Norrbotten


Danskonsulent Norrbotten arbetar med att på olika sätt stötta dansens varande i länet. Genom att verka som en länk mellan dansfältets olika aktörer samt genom samverkan i olika projekt vill Danskonsulenten stärka och utveckla dansområdet i Norrbotten.


Vi fick det roliga uppdraget att uppdatera Danskonsulentens grafiska identitet och hemsida samt formge grafiska element som fungerar kommunikativt i deras sociala kanaler.


www.danskonsulentnorrbotten.se


Lyckosparken - Sparbanksstiftelsen Norrbotten


Lyckosparken är en entreprenörstävling som arrangeras av Sparbanksstiftelsen Norrbotten. En tävling som är öppen för entreprenörer i stiftelsens verksamhetsområde, kommunerna Boden, Kalix, Haparanda och Luleå.


Vi fick Sparbanksstiftelsen Norrbottens förtroende att skapa ett koncept för Lyckosparken där det allra första steget var att ta fram ett namn för tävlingen. Namnet Lyckosparken har många bottnar. Förutom att vara en ren lyckönskning till drivna entreprenörer är sparken ett lokalt och hållbart färdmedel som är starkt associerat till Norrbotten. Dessutom flirtar namnet med Lyckoslanten, Swedbank och Sparbankernas tidning för barn som getts ut sedan 1926.


I konceptframtagandet jobbade vi även med grafisk form, hemsida, kommunikation och tävlingsupplägg. Läs mer om Lyckosparken på stiftelsens hemsida! 


www.sparbanksstiftelsennorrbotten.se/lyckosparken

Bildkonst Sverige


Bildkonst Sverige är en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Syftet är att som medlemsorganisation arbeta för att stärka bildkonstområdet och skapa goda förutsättningar för medlemmarna att bedriva professionell verksamhet.


Vid organisationens uppstart fick vi uppdraget att formge en logotyp och skapa en hemsidestruktur. Vårt samarbete fortsatte med formgivning av Bildkonst Sveriges rapport "Bildkonstens arrangörer - stark konstnärlig utveckling men svag infrastruktur". Läs mer om Bildkonst Sverige när du klickar dig vidare på nedanstående länk.


www.bildkonstsverige.se


SWAN [Swedish Artist Residency Network]


SWAN är ett öppet nationellt nätverk för alla som jobbar med, eller vill börja jobba med, residensverksamhet inom områdena dans, slöjd, film, litteratur, musik form/design och bild. Nätverket har en bredd av aktörer och representerar såväl konstnärsdrivna initiativ som institutioner. 


Vi har tagit fram en visuell identitet till nätverket, byggt deras webb, skapat informationsmaterial och tar hand om delar av den form och kommunikation som sker på sociala plattformar. 


Kika in på www.swanresidencynetwork.com så får du veta mer. 

Sparbanksstiftelsen Norrbotten


För Sparbanksstiftelsen Norrbotten har vi tagit fram en ny hemsida, dess innehåll, text och form. För oss känns det såklart lite extra betydelsefullt att få jobba med en uppdragsgivare vars främsta uppgift är att främja ett levande Norrbotten. Som ägare i Swedbank använder stiftelsen sina aktieutdelningar till återinvesteringar i sitt verksamhetsområde. Läs mer om Sparbanksstiftelsen Norrbotten och deras samhällsengagemang när du kikar in på deras nya webb.


sparbanksstiftelsennorrbotten.se


Karlsviks Industripark


För drygt 100 år sedan fanns inget mer än sand och några enstaka tallar i KarIsvik, vackert beläget längs Luleå älv. Mycket har har hänt sedan dess. Under början av 1900-talet blev Karlsvik en självklar plats för Luleås stora industrier, såsom järnverk och ångsåg. Idag finns här Karlsviks Industripark som samlar ett flertal företag på ett och samma område. I framtagandet av denna identitet är våra idéer sprungna ur Karlsviks historia som lämnar avtryck i både symbol och färger. 

Fervol


Fastighetsbolaget Fervol, beläget på Södra Hamnplan i Luleå, gav oss uppdraget att ta fram en grafisk profil (logotyp, färgsystem, typsnitt, mönster)och att skapa ett förbättrat skylt- och hänvisningssystem i deras fastighet. 


Projeketet mynnade bland annat ut i en logotyp med fastighetens stora glasentré som inspirationskälla och ett skräddarsytt, flexibelt skyltsystem. Stolta levererade vi ett resultat där både inkludering och normkreativitet fick ta plats i de piktogram vi skapat. 

Gunnaräng


I Alvik utanför Luleå ligger en av länets största ridanläggningar, nämligen Gunnaräng. Genom Gunnaräng vill Gunnar och Ina Liljedahl ge tävlande och tränande ekipage större möjlighet till utveckling.


Ridsporten består av en mängd olika inriktningar och en viktig del i den visuella kommunikationen låg i att inte exkludera någon av dessa grenar. Liljedahls var ute efter en klassisk, långsiktig och inkluderande logotyp vilket vi tog avstamp ifrån. Logotypens häst är fri. Med avsaknad av utrustning ville vi visa att det centrala hos Gunnaräng är det gemensamma intresset för hästar, inte val av gren. 

Rutqvist Bygg & Snickeri


I augusti 2020 startade Gustav Rutqvist upp sin egen snickerifirma och vi fick möjligheten att formge hans logotyp. Det var ett fantastiskt roligt uppdrag och vi fick ta del av Gustavs visioner men också hyllningen till hans farfar som en gång i tiden drev Bröderna Rutqvists snickeri.


Logotypens mest framträdande del är ett bokstavsmärke med egen personlighet och inbäddad mening. Inspiration till logotypen fick vi i det här fallet från gamla fotografier, men även från Gustavs eget sinne för fina detaljer, noggrannhet och faiblesse för baseballkepsar. 

Haradshem


Byn Harads fick under 2021  ett nytt fastighetsbolag, Harads hem. En by som av fastighetsägarna, Christer och Ann-Sofie, beskrivs som en plats med stor framåtanda. Med sina rötter i bygden var det självklart att de ville bidra till att hålla byn levande och därför satsa på att bevara och underhålla de befintliga bostäderna.  


Anknytningen till Harads och den samiska kulturen var punkter vi valde att utgå ifrån och samtala kring när vi utformade företagets visuella identitet. I nyckelsymbolen går det att skönja likheter med det samiska solhjulet där solen som symbol står för liv och värme. Nyckelns form för också tankarna till en äldre järnnyckel med vilken vi visar på Harads mycket långa historia med anor från 1300-talet. 

Fotograf

Caroline Wikström 


När läraren och numera även fotografen Caroline Wikström bestämde sig för att ta steget från hobbyfotograf till att starta eget fick vi chansen att vara en del av den resan. 


Carolines bilder för tankarna till sagans värld och hon har specialiserat sig på att fota barn, gravida och familjer i vackra utomhusmiljöer. Vi strävade efter att hitta ett formspråk som matchade hennes inriktning och samtidigt mötte hennes målgrupp. 

 

Kära vän


Mycket tid, möda och engagemang la vi på konceptet Kära vän - ett personligt projekt som ligger oss varmt om hjärtat. Detta är vår hyllning till hantverk men även en uppmuntran till personlig kommunikation.


Samtliga moment i framtagandet av Kära vän har en analog och hantverksmässig utgångspunkt. De tolv illustrationerna som utgör kärnan i vår uppsättning av pappersprodukter bygger på idiomatiska uttryck i det svenska språket. Alla uttryck har också ett inneboende budskap som är värt att skicka vidare till en kär vän. 


I konceptet Kära vän ingår en multifunktionell väggkalender för 2024 som inkluderar tolv vykort samt en samling om tolv korrespondenskort i formatet A5. Dessa säljer vi just nu vid förfrågningar för 225:-/st.