UPPDRAGGrafisk design handlar inte om fint eller fult, det handlar om att lösa problem. Framgångsrik grafisk design informerar, strukturerar, tydliggör, väcker känslor och skapar igenkänning. Ta del av några exempel där vi varit med och gjort skillnad.

Bildkonst Sverige


Bildkonst Sverige är en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Syftet är att som medlemsorganisation arbeta för att stärka bildkonstområdet och skapa goda förutsättningar för medlemmarna att bedriva professionell verksamhet.


Vid organisationens uppstart fick vi uppdraget att formge en logotyp, skapa illustrationer och påbörja jobbet med deras hemsida. Läs mer om Bildkonst Sverige när du klickar dig vidare på nedanstående länk.


www.bildkonstsverige.se


SWAN [Swedish Artist Residency Network]


SWAN är ett öppet nationellt nätverk för alla som jobbar med, eller vill börja jobba med, residensverksamhet inom områdena dans, slöjd, film, litteratur, musik form/design och bild. Nätverket har en bredd av aktörer och representerar såväl konstnärsdrivna initiativ som institutioner. 


Vi har tagit fram en visuell identitet till nätverket, byggt deras webb, skapat informationsmaterial och tar hand om delar av den form och kommunikation som sker på sociala plattformar. 


Kika in på www.swanresidencynetwork.com så får du veta mer. 

Sparbanksstiftelsen Norrbotten


För Sparbanksstiftelsen Norrbotten har vi tagit fram en ny hemsida, dess innehåll, text och form. För oss känns det såklart lite extra betydelsefullt att få jobba med en uppdragsgivare vars främsta uppgift är att främja ett levande Norrbotten. Som ägare i Swedbank använder stiftelsen sina aktieutdelningar till återinvesteringar i sitt verksamhetsområde. Läs mer om Sparbanksstiftelsen Norrbotten och deras samhällsengagemang när du kikar in på deras nya webb.


sparbanksstiftelsennorrbotten.se


Karlsviks Industripark


För drygt 100 år sedan fanns inget mer än sand och några enstaka tallar i KarIsvik, vackert beläget längs Luleå älv. Mycket har har hänt sedan dess. Under början av 1900-talet blev Karlsvik en självklar plats för Luleås stora industrier, såsom järnverk och ångsåg. Idag finns här Karlsviks Industripark som samlar ett flertal företag på ett och samma område. I framtagandet av denna identitet är våra idéer sprungna ur Karlsviks historia som lämnar avtryck i både symbol och färger. 

Fervol


Fastighetsbolaget Fervol, beläget på Södra Hamnplan i Luleå, gav oss uppdraget att ta fram en grafisk profil (logotyp, färgsystem, typsnitt, mönster)och att skapa ett förbättrat skylt- och hänvisningssystem i deras fastighet. 


Projeketet mynnade bland annat ut i en logotyp med fastighetens stora glasentré som inspirationskälla och ett skräddarsytt, flexibelt skyltsystem. Stolta levererade vi ett resultat där både inkludering och normkreativitet fick ta plats i de piktogram vi skapat. 

Gunnaräng


I Alvik utanför Luleå ligger en av länets största ridanläggningar, nämligen Gunnaräng. Genom Gunnaräng vill Gunnar och Ina Liljedahl ge tävlande och tränande ekipage större möjlighet till utveckling.


Ridsporten består av en mängd olika inriktningar och en viktig del i den visuella kommunikationen låg i att inte exkludera någon av dessa grenar. Liljedahls var ute efter en klassisk, långsiktig och inkluderande logotyp vilket vi tog avstamp ifrån. Logotypens häst är fri. Med avsaknad av utrustning ville vi visa att det centrala hos Gunnaräng är det gemensamma intresset för hästar, inte val av gren. 

Rutqvist Bygg & Snickeri


I augusti 2020 startade Gustav Rutqvist upp sin egen snickerifirma och vi fick möjligheten att formge hans logotyp. Det var ett fantastiskt roligt uppdrag och vi fick ta del av Gustavs visioner men också hyllningen till hans farfar som en gång i tiden drev Bröderna Rutqvists snickeri.


Logotypens mest framträdande del är ett bokstavsmärke med egen personlighet och inbäddad mening. Inspiration till logotypen fick vi i det här fallet från gamla fotografier, men även från Gustavs eget sinne för fina detaljer, noggrannhet och faiblesse för baseballkepsar. 

Haradshem


Byn Harads fick under 2021  ett nytt fastighetsbolag, Harads hem. En by som av fastighetsägarna, Christer och Ann-Sofie, beskrivs som en plats med stor framåtanda. Med sina rötter i bygden var det självklart att de ville bidra till att hålla byn levande och därför satsa på att bevara och underhålla de befintliga bostäderna.  


Anknytningen till Harads och den samiska kulturen var punkter vi valde att utgå ifrån och samtala kring när vi utformade företagets visuella identitet. I nyckelsymbolen går det att skönja likheter med det samiska solhjulet där solen som symbol står för liv och värme. Nyckelns form för också tankarna till en äldre järnnyckel med vilken vi visar på Harads mycket långa historia med anor från 1300-talet. 

Fotograf

Caroline Wikström 


När läraren och numera även fotografen Caroline Wikström bestämde sig för att ta steget från hobbyfotograf till att starta eget fick vi chansen att vara en del av den resan. 


Carolines bilder för tankarna till sagans värld och hon har specialiserat sig på att fota barn, gravida och familjer i vackra utomhusmiljöer. Vi strävade efter att hitta ett formspråk som matchade hennes inriktning och samtidigt mötte hennes målgrupp. 

 

Kära vän


Mycket tid, möda och engagemang la vi på konceptet Kära vän - ett personligt projekt som ligger oss varmt om hjärtat. Detta är vår hyllning till hantverk men även en uppmuntran till personlig kommunikation.


Samtliga moment i framtagandet av Kära vän har en analog och hantverksmässig utgångspunkt. De tolv illustrationerna som utgör kärnan i vår uppsättning av pappersprodukter bygger på idiomatiska uttryck i det svenska språket. Alla uttryck har också ett inneboende budskap som är värt att skicka vidare till en kär vän. 


I konceptet Kära vän ingår en multifunktionell väggkalender för 2022 som inkluderar tolv vykort samt en samling om tolv korrespondenskort i formatet A5. Dessa säljer vi just nu vid förfrågningar för 150:-/st.