K som i Kreativitet och Känsla.

K som i Karavan.

VILKA ÄR VI?


Studio Karavan är en designduo som arbetar med grafisk design, visuella identiteter och kommunikation. Vi strävar efter att göra skillnad, både för våra kunder och vår omgivning. 

VAD ÄR GRAFISK DESIGN?


Grafisk design är visuell kommunikation med syfte att informera, förstärka budskap och öka förståelse. Och den finns praktiskt taget överallt - i logotyper, på förpackningar, på skyltar och i böcker. Ja, listan kan givetvis göras längre. Grafisk design skapar igenkänning, bygger tillit och kan ofta vara det allra första intrycket av ditt företag. Ta en titt på uppdrag som vi haft förmånen att få jobba med, så ser du samtidigt vad grafisk design kan vara.


HUR JOBBAR VI?


Kreativt arbete är sällan linjärt, men vissa faser gås alltid igenom under ett projekts gång. Nedanstående visualisering av vår arbetsprocess är visserligen en förenkling av verkligheten, men är applicerbar på de allra flesta typer av uppdrag som vi jobbar med.